Avlivning av häst

Man sedd bakifrån har armen runt en grå hästs hals. Bilden symboliserar ett ömt förväl innan avlivning av häst.

Ansvar som hästägare

Som hästägare har du ansvar för din häst även i slutet av dess liv. Du måste bestämma hur och var hästen ska bli avlivad och vad som ska hända med kroppen efteråt. Det kan vara svåra beslut att fatta, men för både hästens och för din egen skull bör du förbereda dig. Har du kunskap om alternativen för avlivning av häst och vad det innebär, finns det goda förutsättningar att det blir så bra som möjligt.


En flicka står med ryggen mot kameran och håller om sin bruna häst. Flickan har en brun väst och blonda inbakade flätor. I bakgrunden ser man lövverk och gräs.

Förbered dig inför slutet av hästens liv

Det finns olika alternativ för vad du kan göra vid avlivning av din häst.

• Du kan låta avliva hästen och sedan själv ta hand om kroppen eller överlåta det till någon annan.
• Du kan skicka hästen till slakt om den uppfyller kraven för det. Efter slakt kan man i vissa fall använda hästen som livsmedel.

Tänk till innan du avlivar hästen

Om du avlivar din häst hemma på gården får du endast skicka kroppen till ett slakteri om du följer de regler som gäller för nödslakt. I annat fall ska du sörja för att hästens kropp blir omhändertagen på annat sätt. Som hästägare behöver du vara förberedd på att dessa alternativ oftast är förenade med en kostnad.

Ta ditt ansvar som hästägare

Som hästägare har du ett ansvar för din hästs välfärd och det är viktigt att du tar ansvar även för slutet av hästens liv. Lämna inte över ansvaret till någon annan genom att skänka bort hästen eller sälja den för en låg kostnad. Då tar du risken att hästen hamnar hos någon som inte tar hänsyn till hästens välfärd.

Om du inte kan eller vill slakta din häst själv bör du därmed se till att du kan betala kostnaden för att avliva hästen och få kroppen omhändertagen.

Hästpasset visar vilka alternativ som är möjliga

Hästpasset avgör vilka alternativ du har att välja på. Du kan bara slakta din häst för att bli livsmedel om den har ett giltigt pass, som visar att hästen;

• inte är borttagen ur livsmedelskedjan
• inte är behandlad med läkemedel som förhindrar slakt.

Tänk på detta redan då du köper en häst och kontrollera passet i samband med köpet.

Regler vid avlivning av häst

Du måste följa vissa regler när du ska avliva din häst, oavsett vad som ska hända med kroppen efteråt. Här är de viktigaste reglerna:

• Du är skyldig att låta avliva svårt sjuka och skadade djur så snabbt som möjligt, om de inte går att behandla. Om hästen dessutom har svårt att gå eller röra på sig ska du avliva den på plats, utan att den först flyttas.

• Man får inte utsätta hästen för onödigt lidande eller obehag under avlivningen. Därför måste du eller den som avlivar djuret göra det på ett sätt som antingen omedelbart dödar den, eller som gör det medvetslöst först.

Om du inte kan eller vill utföra avlivningen själv ska du kontakta en veterinär eller någon annan med rätt kompetens, till exempel ett djurambulansföretag, ett slakteri eller Svensk Lantbrukstjänst.

Tillåtna metoder för att avliva en häst

Om du själv avlivar hästen måste du behärska den aktuella avlivningsmetoden och hanteringen av djuren i samband med avlivningen. Däremot måste du inte ha gått någon särskild utbildning för att få avliva hästen. 

Det finns flera olika sätt att avliva en häst på. De vanligaste är de här:

• Mekanisk bedövning och avlivning: Man bedövar hästen mekaniskt och sedan avblodar man den genom att stora blodkärl skärs av. Denna metod används när man avlivar hästar vid slakt för livsmedel, men den är också vanlig när man inte ska låta hästen bli livsmedel. Det kan se obehagligt ut, eftersom det kommer ut mycket blod, men för hästen är detta en skonsam metod eftersom den blir medvetslös omedelbart. Hästen kan vid behov få lugnande medel före, men då kan man inte använda den som livsmedel.

• Medicinsk avlivning: En veterinär kan ge hästen en överdos av sömnmedel direkt i blodet. Hästen faller då omkull efter en kort stund, och överdosen leder till medvetslöshet och att hjärtat slutar slå. Denna metod kan man inte använda om hästen ska bli livsmedel.

Ta hand om den döda hästen

Du måste ta hand om den döda hästen på ett säkert sätt för att bland annat undvika spridning av smittsamma sjukdomar. Oftast innebär det att du skickar eller kör kroppen till en mottagare som är godkänd för att ta emot döda hästar. Du kan också gräva ner kroppen. Det är däremot förbjudet att lägga ut döda djur och biprodukter från slakt i naturen.

Du ska förvara döda djur på ett smittsäkert sätt innan de transporteras bort. Du ska bland annat se till att rovdjur och fåglar inte kan komma åt dem. Döda djur ska också förvaras skilt från levande djur så att transportören inte behöver komma i kontakt med de levande djuren i samband med hämtningen.

Källa: Jordbruksverket