Avlivning av hund och katt

Hund vilar hos veterinären som lyssnar på hundens hjärta med ett stetoskop. Hunden är en ljus labrador.

Ta stöd av din veterinär

Avlivning av hund eller katt skiljer sig en aning mellan olika veterinärkliniker. Det finns även veterinärer som gör hembesök så att djuret får somna in i sin hemmiljö.

Innan man bestämmer sig för att ta bort sitt djur är det viktigt att man förankrat sitt beslut både med familj och att man själv känner sig säker på att man tar rätt beslut. Man bör ta stöd av sin veterinär och inte vara rädd att ställa frågor man vill ha svar på innan man går vidare med detta viktiga beslut.

Avlivning av hund och katt på veterinärkliniken

Generellt strävar alla klinker att ha speciellt avsatta rum för avlivningar. Det är vanligt att han har lite dämpad belysning och möjlighet att tända ljus. Många kliniker har också en plats utomhus där, framför allt hundar, kan få somna in. Man erbjuder ofta också att avlivningen kan ske i bilen där ju ofta hundar känner sig trygga.

När man kommer till kliniken får man träffa personal, en legitimerad djursjukskötare eller en veterinär som ger djuret en injektion av lugnande medel. Då somnar djuret lugnt, blir dåsigt och lägger sig ned. Detta tar ca 10–15 minuter och då får man, om man önskar, sitta hos sitt djur. Sedan återkommer djursjukskötare eller veterinär och lägger en kanyl, oftast i ett framben. I denna kanyl ges sedan avlivningsvätska, ibland i kombination att man först ger lite intravenöst narkosmedel. När man börjar ge avlivningsvätskan, som ju gör att hjärtat stannar, går det fort för djuret att somna in. Efter mindre än 1 minut, ofta ännu mindre, har hjärtat slutat slå och djuret har oåterkalleligt somnat in. Insomnandet sker lugnt, om djuret medicinerats på rätt sätt innan den slutliga injektionen ges.

De flesta djurägare väljer att vara med under hela förloppet. För det allra mesta är detta en trygghet för djuret och man kan som ägare vara ett stöd och förmedla lugn och trygghet till sitt älskade husdjur. Om man känner att man själv är förtvivlad eller kommer att ha svårt att kontrollera sina känslor, kan det ibland vara bra att ta avsked på ett tidigare stadie och låta en annan person, som djuret känner förtroende för, vara med till slutet.

Förbered barn som ska delta under avlivningen

Om man väljer att ha barn med vid avlivningen är det viktigt att man har förberett dem på vad som skall hända och att man är uppmärksam på deras reaktioner. Man måste kunna ha fokus på både barnet och sitt djur så att de båda känner sig trygga. Små barn förstår ofta inte vad som händer och bör inte vara med på avlivningar.

En del djurägare önskar ha andra husdjur med under avlivningen. Syftet med detta skulle vara att det kvarvarande djuret skulle få säga adjö och få en möjlighet att förstå att deras kompis har dött. I praktiken fungerar detta egentligen inte. Husdjur tar inte avsked av varandra och saknar förmåga att relatera till själva avlivningen. Däremot är det inte alls ovanligt att djur utrycker stark saknad efter ett annat, avlidet, djur som de haft en relation till. Detta kan ta sig uttryck i att djuret går runt och letar i hemmet, äter sämre eller verkar allmänt deprimerat. Ett sådant tillstånd kan vara i flera månader.

Källa: Elisabeth Ellström, leg. Veterinär. Smådjurskliniken Din Veterinär


Bilen visaren stunden efter avlivning av en sjuk katt. Katten vilar sitt huvud med slutna ögon, i sin mattes hand.

Husdjurets sista vila

Efter att ditt husdjur har gått bort, finns det olika alternativ för dig som djurägare att välja mellan.


Varför välja hemavlivning för sitt husdjur

För många djur kan det vara ett enormt stressmoment att transporteras till veterinären. Miljön på en veterinärkliniken kan vara förknippad med både obehag och oro varför allt fler djurägare låter sitt djur få somna in på en lugn och känd plats, kanske på sin favoritfilt.