Hundars sorg när en kamrat går bort

Kan hundar känna sorg och saknad?

Hundar har många liknande grundläggande känslor som vi människor. Glädje, förväntan, rädsla, sorg, ilska, ångest. Alla hundägare har sett glädjen hos hunden när det är matdags eller sett den sorgsna blicken när den förstår att nu skall matte gå till jobbet.

Hundar är fantastiska och de har levt med oss i minst 14 000 år. Vi har utvecklats tillsammans med hunden och haft utbyte av varandras egenskaper för överlevnad och framgång.

Att hundar ökar människans livskvalitet är känt sedan många år.

Idag har hunden många viktiga uppgifter i vårt samhälle; som älskad familjehund, som tjänstehund inom polis och tull eller som signal- och servicehund för människor med olika funktionsnedsättningar. Ständigt upptäcks nya områden där hundar är ett ovärderligt hjälpmedel med sina unika egenskaper och otroliga luktsinne.

Men vad vet vi om hunden egentligen? På senare år har det kommit spännande insikter från forskningen. Bland annat har etologerna fått nya kunskaper om vad det är hos hunden som gör samspelet med människor möjligt. 

Hur känner hundar?

Hur upplever hunden känslor? Detta är en både intressant och viktig fråga att tänka på när man försöker förstå – och framför allt – att inte missförstå hundens beteende!

Om hunden upplever känslor på liknande sätt som vi människor gör, är svårt att veta.

Vi tolkar gärna mänskliga motiv och känslor i hundens beteende. Det blir då en beskrivning med våra ord av hundens beteende. Det är lätt att vi förmänskligar hunden och tillägger den motiv och känslor som den inte har.

Professor Raymond Coppinger som besökte Sverige i 2008, berättade en intressant historia om en vallhund som hade setts sitta länge på samma plats bland fåren. Efter ett dygn gick bonden ut och såg då att hunden satt bredvid ett dödfött lamm. Bonden blev mycket stolt över sin duktiga vallhund som satt så trofast och vaktade det lilla lammet. Men var det verkligen det hunden gjorde?

Inte riktigt, eftersom det är vallhundens speciella medfödda beteende och instinkter som gör att den blir ”fixerad” vid det livlösa lammet. Hunden kan inte röra sig så länge lammet är stilla.

Jämförelse med människor

Hundar och människor är faktiskt mycket lika varandra, även genetiskt på många punkter. Vi har samma organ i kroppen och i stort sett samma hjärnstrukturer; dock har människan en både större och mera komplex hjärna. Särskilt pannloben är mycket stor hos människor. Den är viktig för många avancerade funktioner som bland annat abstrakt tänkande och planering. Och detta, tillsammans med vår enastående språkliga förmåga, är ibland de viktigaste skillnaderna mellan oss och hundar.

Skillnader som kan vara oerhört intressanta att fundera över; kan hundar till exempel tänka abstrakt? Planera inför framtiden? Eller läsa kartor?

Hundar är inte så utstuderade som vi ofta tror. De gör inte saker för att utmana oss, för att hämnas, eller för att testa våra gränser. De har inga dolda motiv för sina handlingar.

Hundar är alltid ärliga och visar exakt vad de känner och spelar inte upp falska känslor för att manipulera sin omgivning, som människor ibland kan vara så bra på.

Hur vet jag om min hund sörjer och saknar?

Hundar är i hög grad formade av olika upplevelser de gått igenom i sina liv, som att till exempel bli lämnat, misshandlad, varit med om olyckor m.m. 

Sårbara och känsliga individer och hundar med olika trauman, osäkra/otrygga hundar, gatuhundar och omplaceringshundar kan kräva extra omtanke och tålamod!

Alla hundar är unika och har sin egen personlighet. Hur en hund reagerar på förlusten av en hundkamrat eller mänsklig familjemedlem kan ta sig många olika uttryck. Ibland kan hunden verka helt oberört och inte visa några tecken på att den saknar eller sörjer. Andra hundar verkar reagera på förlusten genom förändringar i beteende, stressnivå eller humör.

De hundägare som har erfarenhet av en hund med separationsångest kan berätta hur stressad och olycklig hunden kan bli när den lämnas ensam. Det är uppenbart att hunden mår väldigt dåligt känslomässigt i den här situationen och det är lätt att förstå, att hunden upplever känslor av sorg och ensamhet.

Vilka tecken ska jag leta efter?

Det är först och främst genom förändringar i beteendet som vi kan få en uppfattning om hundens trivsel. Vi kan aldrig med säkerhet veta vad som går genom hundens huvud och hur den känner eller tänker.

Genom att noga observera hunden, se uttrycket i ögonen och iakttaga detaljerna i kroppsspråk och hållning kan vi få en förståelse för hur hunden mår fysiskt och mentalt.

Hundens välfärd är vårt ansvar

Hundar kan inte tala om för oss att de har smärtor eller känner obehag.Om din hund plötsligt blir mindre aktiv, visar mindre intresse för mat eller drar sig tillbaka mer än vanligt, kan det vara tecken på att något är fel.Det är alltid ditt ansvar som hundägare att hålla ett öga på hunden och reagera på förändringarna.Om hundens beteendeproblem är allvarliga eller inte förbättras över tid, är det klokt att kontakta en veterinär eller beteenderådgivare för att få professionell hjälp.  

Hur kan jag hjälpa min hund?

För många hundar kan fasta rutiner innebära trygghet. Det är därför viktigt att försöka hålla fast vid de dagliga rutinerna för att bäst möjligt hjälpa hunden i en besvärlig period.

För vissa känsliga individer, som till exempel omplaceringshundar, är det speciellt viktigt!  

Försök att göra vardagen så vanlig som möjligt. I några situationer kanske det vill vara svårt eller omöjligt och då behöver man eventuellt söka professionell hjälp.

Här är några förslag på vad du kan göra när din hund sörjer:

  • Tid och närhet: tycker hunden om närhet? Giv den extra uppmärksamhet och en trevlig gosstund. Många hundar blir lugna av kroppskontakt med sin ägare.
  • Promenader och fysisk aktivitet: ta lite längre promenader och ge hunden möjlighet att röra på sig. Motion hjälper till att minska stress och oro.
  • Egenkontroll: att ha kontroll i sitt liv är av stor betydelse för alla levande varelser. Du kan till exempel belöna små saker i vardagen som hunden gör frivilligt, ge utrymme för hundens egna initiativ och låta hunden ta plats.    
  • Skapa en lugn miljö: se till att hunden har en lugn och trygg plats där den kan koppla av. Det kan vara en särskild hörna med hundens favoritfilt eller en mjuk bädd.
  • Anpassad träning: enkla övningar med riktigt goda belöningar har många positiva effekter för hunden, men också för relationen mellan dig och hunden.
  • Träningsmetoder: hur du tränar har stor betydelse! Belöningsbaserade träningsmetoder är grundläggande för hundens livskvalitet!
  • Leksaker och hjärngympa: träna sök är ett väldigt bra sätt att ge hunden meningsfull stimulans på. Att sprida en del av hundens mat på en gräsyta är enkelt att göra. Det finns även leksaker som kan erbjuda hunden mental aktivering.
  • Socialt umgänge: tycker hunden om att träffa andra hundar kan du arrangera lekträffar med välkända hundkompisar. En lekstund med andra hundar kan vara mycket värdefullt för hunden.
  • Stressorer: se över eventuella stressfaktorer i hundens vardag och minska eller ta bort dem om möjligt.

Källa: Karen Sejer Kristensen, Hundpsykolog