Regler kring avlivning och hantering av döda djur

Avlivning av hund

Om din hund behöver avlivas

Om en hund blir allvarligt skadad eller är svårt sjuk och inte längre kan leva ett bra liv bör den avlivas, men man bör beakta att det finns regler kring avlivning och hantering av döda djur. Den som avlivar hunden ska kunna hantera djur på ett bra sätt och behärska den aktuella avlivnings­metoden. Det är viktigt att djur som avlivas inte behöver lida.

Djurägare får avliva sina djur själva, men det finns regler för hur djur ska avlivas. Det vanligaste är att låta en veterinär avliva hunden med en överdos av narkosmedel.

Det är också tillåtet att skjuta en hund om man har ett vapen med en vapenlicens för att få avliva djur. Hundvalpar som är yngre än 14 dagar får avlivas genom ett hårt slag mot huvudet. Slaget ska utföras med sådan kraft och precision att det medför omedelbar medvets­löshet och död. De metoder som är tillåtna för att avliva djur finns i våra föreskrifter om avlivning.

Ta hand om en död hund

Kremering

Du kan välja att kremera din hund. Det finns godkända kremerings­­anläggningar för sällskapsdjur runt om i landet. Din veterinär­klinik kan ofta hjälpa dig med transporten. Om du väljer separat kremering kan du få tillbaka askan. Askan kan du sedan begrava eller sprida.

Nedgrävning

Du får begrava din hund på egen eller annan lämplig mark utan föregående kremering, om du följer kommunens anvisningar. Om du får göra det eller inte kan bero på

 • var marken ligger och hur stor den är
 • om det är en stor eller liten hund.

I vissa delar av landet finns det även begravnings­platser för sällskapsdjur. Hör av dig till din kommun om du vill veta mer om reglerna som gäller.


Avlivning av katt

Om din katt behöver avlivas

Om en katt blir allvarligt skadad eller är så svårt sjuk att den inte längre kan leva ett bra liv bör den avlivas. Den som avlivar katten ska kunna hantera djur på ett bra sätt och behärska den aktuella avlivnings­metoden. Det är viktigt att djur som avlivas inte behöver lida.

Djurägare får avliva sina djur själva, men det finns regler för hur djur ska avlivas. Det vanligaste är att låta en veterinär avliva katten med en överdos av narkosmedel.

Det är också tillåtet att skjuta en katt om man har ett vapen med vapenlicens för att få avliva djur. Kattungar som är yngre än 14 dagar får avlivas genom ett hårt slag mot huvudet. Slaget ska då utföras med sådan kraft och precision att det medför omedelbar medvetslöshet och död. De metoder som är tillåtna för att avliva djur finns i våra föreskrifter om avlivning.

Ta hand om en död katt

Kremering

Du kan välja att kremera din katt. Det finns godkända kremerings­­anläggningar för sällskapsdjur runt om i landet. Din veterinär­klinik kan ofta hjälpa dig med transporten. Om du väljer separat kremering kan du få tillbaka askan, som du sedan kan begrava eller sprida.

Nedgrävning

Du får begrava din katt på egen eller annan lämplig mark utan föregående kremering, men ta först reda på vad som gäller i just din kommun. Om du får göra det eller inte kan till exempel bero på var marken ligger och hur stor den är.

I vissa delar av landet finns det även begravnings­­platser för sällskapsdjur. Hör av dig till din kommun om du vill veta mer om reglerna som gäller. Se vad som gäller i din kommun


Avlivning av smådjur

Om du behöver avliva din kanin, gnagare, fågel eller reptil

Om ett mindre djur blir allvarligt skadad eller är så svårt sjuk att det inte längre kan leva ett bra liv bör man avliva det. Det är viktigt att den som avlivar djuret ska kunna hantera djur på ett bra sätt och behärska den aktuella avlivnings­metoden. Det är också viktigt att man inte låter djuret lida under avlivningen.

Djurägare får avliva sina djur själva, men man ska tänka på att det finns regler för hur man ska avliva djuret. Det vanligaste är dock att en veterinär avlivar djuret med en överdos av narkosmedel.

Ta hand om ett dött smådjur

Kremering

Du kan välja att kremera ditt djur. Det finns godkända kremerings­anläggningar för sällskapsdjur runt om i landet. Din veterinärklinik kan ofta hjälpa dig med transporten. Om du väljer separat kremering kan du få tillbaka askan, som du sedan kan begrava eller sprida.

Nedgrävning

Du får begrava ditt djur på egen mark utan föregående kremering, om du följer kommunens anvisningar. Om du får göra det eller inte kan bero på

 • var din mark ligger och hur stor den är
 • om det är ett stort eller litet djur

I vissa delar av landet finns det även begravnings­­platser för sällskapsdjur. Hör av dig till din kommun om du vill veta mer om reglerna som gäller.


Avlivning av häst

Om din häst behöver avlivas

Som hästägare har du ansvar för din häst även i slutet av dess liv. Du måste bestämma hur och var hästen ska avlivas och vad som ska hända med kroppen efteråt. Det kan vara svåra beslut att fatta, men för både hästens och din skull bör du förbereda dig. Med kunskap om alternativen och vad de innebär finns det goda förutsättningar att det blir så bra som möjligt.

Förbered dig inför slutet av hästens liv

Det finns olika alternativ för vad du kan göra med en häst som du av någon anledning behöver avliva:

 • Du kan låta avliva hästen och sedan själv ta hand om kroppen eller överlåta det till någon annan.
 • Du kan skicka hästen till slakt, om den uppfyller kraven för det. Då kan man använda hästen som livsmedel efter dess död.

Tänk till innan du avlivar hästen

Om du avlivar din häst hemma på gården kan du inte skicka kroppen till ett slakteri efteråt. Då måste du ta hand om kroppen på annat sätt. De olika alternativ som är möjliga kan vara förenade med en kostnad för dig som hästägare. Det behöver du vara förberedd på.

Ta ditt ansvar som hästägare

Som hästägare har du ett ansvar för din hästs välfärd, och det är viktigt att du tar ansvar även för slutet av hästens liv. Lämna inte över ansvaret till någon annan genom att skänka bort hästen eller sälja den för en låg kostnad. Då tar du risken att hästen hamnar hos någon som inte tar hänsyn till hästens välfärd.

Om du inte kan eller vill slakta din häst bör du därmed se till att du kan betala kostnaden för att avliva hästen och få kroppen omhändertagen.

Regler för avlivning av hästar

Du måste följa reglerna för att avliva djur, oavsett vad som ska hända med kroppen efteråt. Här är de viktigaste reglerna:

 • Du är skyldig att låta avliva svårt sjuka och skadade djur så snabbt som möjligt, om de inte går att behandla. Om djuret dessutom har svårt att gå eller röra på sig ska det avlivas på plats, utan att först flyttas.
 • Man får inte utsätta djuret för onödigt lidande eller obehag under avlivningen. Därför måste den som avlivar djuret göra det på ett sätt som antingen omedelbart dödar djuret eller som gör det medvetslöst först.

Om du inte kan eller vill utföra avlivningen själv ska du kontakta en veterinär eller någon annan med rätt kompetens. Du kan också kontakta ett företag som har erfarenhet av att avliva djur. Det kan till exempel vara ett djurambulansföretag, ett slakteri eller Svensk Lantbrukstjänst.

Ta hand om döda hästar

Du måste ta hand om den döda hästen på ett säkert sätt för att bland annat undvika spridning av smittsamma sjukdomar. Oftast innebär det att du skickar eller kör kroppen till en mottagare som är godkänd för att ta emot döda hästar. Du kan också gräva ner kroppen.

Däremot är det förbjudet att lägga ut döda djur och biprodukter från slakt i naturen.

Du ska förvara döda djur på ett smittsäkert sätt innan du låter transportera bort dem. Du ska bland annat se till att rovdjur och fåglar inte kan komma åt dem. Döda djur ska man förvara åtskilda från levande djur så att transportören inte behöver komma i kontakt med de levande djuren i samband med hämtningen.

Anmäla hämtning av döda hästar

Det finns företag som hämtar döda djur för att sedan köra dem vidare till godkända anläggningar.

Just nu är det bara företaget Svensk Lantbrukstjänst som har rikstäckande hämtning. På deras webbsida kan du:

 • anmäla hämtning av döda djur via en e-tjänst eller telefon
 • få information om hur hämtningen går till
 • hitta kontaktuppgifter till lokala entreprenörer

Kremera döda hästar

Du kan välja att låta kremera din häst i ett krematorium för djur, där man bränner kroppen till aska. Efter kremeringen kan du få tillbaka askan, som du sedan kan begrava eller sprida.

Det finns tyvärr endast ett fåtal kremerings­anläggningar i landet för hästar. Du kan kontakta någon av dem för att få mer information om hur det går till och vad du ska tänka på.

Transporten till krematoriet måste uppfylla de krav som ställs. Du kan antingen anlita en djurtransportör eller köra kroppen själv.

Gräva ner döda hästar

Du kan begrava hästen om du har tillgång till lämplig mark för det. Du måste följa kommunens anvisningar och EU‑lagstiftningens krav på nedgrävning. Hör av dig till din kommun om du är osäker på vad som gäller. 

Du får dock inte gräva ner hästar som du misstänker har dött av en epizootisk sjukdom. Om du misstänker en sådan sjukdom ska du i stället omedelbart kontakta en veterinär.


Döda vilda djur

Vad ska jag göra om jag hittar ett dött vilt djur ute i naturen eller på tomten?

Om du hittar ett större dött djur i tätort eller på kommunal mark, till exempel i parker och gator, ska du ta kontakt med din kommun.

Om ett vilt djur har dött på din tomt är du som fastighetsägare ansvarig för kadavret. Ligger kadavret i ett bostadsområde behöver du oftast forsla bort det. Ett mindre djur kan du förpacka väl i en plastpåse och sedan lägga bland dina hushållssopor. Större djur kan du behöva lämna in för kremering. Kontrollera med din kommun vad som gäller där du bor. Du kan också flytta kadavret till ett skogsområde om du har markägarens tillstånd, så tar naturen hand om det.

I skog och mark så tar naturen hand om det döda djuret. Markägaren är alltid i första hand ansvarig för döda djur i skog och mark. Hittar du ett dött djur i naturen som ingår i statens vilt, till exempel björn, varg, örn, falk och utter, ska du alltid ringa Polisen, telefon 114 14.

Om du träffar på flera döda vilda djur i skog och mark ska du rapportera det till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Om du skulle hitta ett eller flera döda vildsvin är det extra viktigt att du rapporterar detta till SVA med anledning av förekomsten av svinpest (ASF) i närliggande länder. Rapportera in fynd av döda vilda djur till SVA på SVA:s webbplats

Sälar

Det är normalt att döda sälar ibland flyter iland på stränderna. I de flesta fall får naturen ha sin gång och sälen får då ligga kvar för att bli mat åt sjöfåglar och andra djur. Om sälen ligger olämpligt och med risk för att bli en sanitär olägenhet, som till exempel på en allmän badplats, kan du ta kontakta din kommun. Kommunen bedömer sedan om de ska låta sälen ligga kvar eller om de ska forsla bort den. Samma sak gäller även i de fall där en död säl ligger på en olämplig plats i ett naturreservat.

Naturhistoriska riksmuseet är intresserade av rapporter om döda sälar. På deras webbplats kan du rapportera om du har hittat en död säl. Rapportera fynd av död säl på Naturhistoriska riksmuseets webbplats

Källa Jordbruksverket: Jordbruksverket.se/djur


Vacker djururna med en bild av en Golden Retriever. Regler kring avlivning och hantering av döda djur.

Vackra kistor och urnor

I vår webbshop hittar du kistor och urnor för häst, hund, katt och smådjur