Begravning av husdjurets kropp

En liggande gravsten i mörkgrå granit, för dur. Gravstenen har ett ljusgrått tassavtryck.

Begravning av husdjur

Det är många saker man behöver ha i åtanke vid begravning av husdjur. Det är inte tillåtet att begrava hund, katt eller annat djurs kropp i skog eller mark du inte äger. Har ditt husdjur en smittsam sjukdom får du inte begrava djurets kropp, då det kan smitta andra djur i närheten.

I vissa kommuner får du begrava ditt husdjur på tomten eller i trädgården. I andra kommuner behöver du dock begrava din hund eller katt på en djurkyrkogård eller gravplats avsedd för husdjur. Du kan även behöva kremera ditt husdjur.

Om du vill begrava ditt djur, men inte kan göra det på grund av vädret eller någon annan händelse, kyler du kvarlevorna. Se till att placera kroppen i en lufttät, väl märkt behållare. Om behållaren är tillräckligt liten kan du placera den i kylskåpet eller på en annan kall plats. 

Du bör begrava ditt husdjur så fort som möjligt för att förhindra spridning av sjukdomar. Begravningen behöver därför ske inom ett dygn efter att djuret gått bort. Tänk också på att gravplatsen ska vara placerad minst 30 m från huset och minst 50 meter från vattenkällor som bäckar, träsk eller floder, för att förhindra förorening.

Hur stort djuret är avgör djupet på graven. Graven bör vara minst en meter djupt och det är bra om djuret först placeras i en kista eller trälåda. Täck med ordentligt med jord och lägg ett par större stenar ovanpå graven för att förhindra att andra djur gräver upp graven

Efter några veckor kan du gärna plantera blommor eller ett träd på platsen där du begravde ditt djur. Det är ett vackert sätt att hedra och minnas ditt djur.


Vad gäller för djurbegravningar i Sveriges Kommuner

Läs om gällande regler för hur du får begrava ditt husdjurs kropp under mark, skiljer sig från kommun till kommun. Det är viktigt att du som djurägare tar reda på vad som gäller var du bor.


Fina djurkistor

Se i vår webshop vilka djurkistor du kan välja mellan