Villkor Forum

Dessa Villkor styr användningen av forumet påhttps://forum.djurfrid.se
För att använda forumet måste du acceptera nedan villkor i Djurfrids Forum.

Villkor vid användning av forumet

Din tillåtelse att använda forumet omfattas av följande villkor:

 1. Du behöver vara minst femton (15) år gammal.
 2. Du ska använda forumet i enlighet med Tillåten användning  och Innehållsstandarder.

Tillåten användning

 1. Du får inte bryta mot Forumets villkor under användning av forumet.
 2. Du får inte använda eller försöka använda någon annans konto på forumet.
 3. Du får inte köpa, sälja eller på annat sätt handla med användarnamn eller andra unika identifierare på forumet.
 4. Du får inte skicka annonser, kedjebrev eller andra uppmaningar genom forumet eller använda forumet för att samla in adresser eller annan personlig information för kommersiella adresslistor eller databaser.
 5. Du får inte automatisera åtkomst till forumet, eller övervaka forumet, till exempel med en sökmotor, webbläsarprogram, tillägg, eller övriga applikationer.
 6. Du får inte använda forumet för att skicka e-post till distributionslistor, nyhetsgrupper eller alias för gruppostkonton.
 7. Du får inte felaktigt antyda att du är ansluten till eller är godkänd av Djurfrid.
 8. Du får inte hyperlänka till bilder eller annat innehåll, från/till andra webbsidor.
 9. Du får inte ta bort några märkningar som visar äganderätt på material som du laddar ner från forumet.
 10. Du får inte lägga upp innehåll från forumet, som inte är dina inlägg, på annan plats.
 11. Du får inte inaktivera, undvika eller kringgå några säkerhets- eller åtkomstbegränsningar i forumet.
 12. Du får inte belasta infrastrukturen i forumet med en orimlig mängd förfrågningar, eller förfrågningar som är utformade för att lägga en orimlig belastning på forums- eller Djurfrids informationssystem.
 13. Du får inte utge dig för att vara någon annan person genom forumet.
 14. Du får inte uppmuntra eller hjälpa någon som bryter mot dessa villkor.

Innehållsstandarder

 1. Du får inte skicka innehåll till forumet som är olagligt, stötande eller på annat sätt skadligt för andra. Detta inkluderar innehåll som är trakasserande, olämpligt eller missbrukande.
 2. Du får inte skicka innehåll till forumet som bryter mot lagen, kränker någons immateriella rättigheter, kränker någons integritet eller bryter mot avtal du har med andra.
 3. Du får inte skicka innehåll till forumet som innehåller skadlig datakod, t.ex. datavirus eller spionprogram.
 4. Du får inte skicka innehåll till forumet som enbart är en platshållare, för att inneha en viss adress, användarnamn eller annan unik identifierare.
 5. Du får inte använda forumet för att avslöja information som du inte har rätt att avslöja, liksom andras konfidentiella eller personliga information.

Verkställande

Djurfrid kan vidta utredning och driva åtal vid överträdelser av dessa villkor, enligt för tillfället tillämplig lag. F

Djurfrid förbehåller sig rätten att ändra, redigera och ta bort innehåll på forumet oavsett anledning. Om du tror att någon har skickat innehåll till forumet i strid med Djurfrids villkor, kontaktar du oss på info@djurfrid.se

Ditt konto

Du behöver skapa och logga in på ett konto för att använda vissa funktioner i forumet.

För att skapa ett konto måste du ange lite information om dig själv. Om du skapar ett konto accepterar du att tillhandahålla minst en giltig e-postadress och att hålla den adressen uppdaterad. Du kan avsluta ditt konto när som helst genom att e-posta info@djurfrid.se  

I och med att du skapar ett konto samtycker du till att vara personlig ansvarig för alla åtgärder som vidtas genom ditt konto, oavsett om de godkänts av dig eller inte, tills du antingen avslutar ditt konto eller meddelar Djurfrid att ditt konto ska avslutas. Du samtycker till att meddela Djurfrid omedelbart om du misstänker att ditt konto har äventyrats. Du samtycker till att välja ett säkert lösenord för ditt konto och hålla det hemligt.

Djurfrid kan stänga av eller avsluta ditt konto på forumet om Djurfrid anser att du har brutit mot någon regel i dessa villkor.

Ditt innehåll

Ingenting i dessa villkor ger Djurfrid äganderätt till immateriell egendom som du delar på  forumet, till exempel din kontoinformation, inlägg eller annat innehåll som du lägger upp på forumet. Ingenting i dessa villkor ger dig heller äganderätt till Djurfrids immateriella rättigheter.

Mellan dig och Djurfrid är du ensam ansvarig för innehåll du skickar till forumet. Du samtycker till att inte felaktigt antyda att innehåll som du skickar till forumet sponsras av Djurfrid. Det åligger inte Djurfrid att lagra, underhålla, ändra eller tillhandahålla kopior av innehållet du skickar in till forumet.

Du samtycker att Djurfrid delar innehåll som du skickar till forumet, med andra användare av forumet. Det är även möjligt för Djurfrid att kopiera, publicera och analysera innehåll du skickar till forumet.

Djurfrids medgivande upphör när den sista kopian tagits bort från Djurfrid säkerhetskopior, cache eller övriga system. Andra medgivanden som du givit när du medger externa funktioner, kan fortsätta gälla efter att ditt innehåll har tagits bort. Dessa medgivanden kan ge Djurfrid rätten att dela ditt innehåll genom forumet igen.

Andra användare på forumet kan bryta mot villkoren, som du accepterat för ditt innehåll. Du samtycker till att Djurfrid inte kan ahållas ansvarig gentemot dig för sådana överträdelser eller dess konsekvenser.

Ditt ansvar

Du samtycker till att ersätta Djurfrid för dess lagliga anspråk vid överträdelser av dessa villkor, om de företagits på ditt konto. Både du och Djurfrid är överens om att meddela den andra parten om eventuella överträdelser som sker eller skett på ditt konto, så snart parterna fått vetskap om överträdelsen eller rimligen borde haft vetskap om densamma.

Ansvarsfriskrivning

Du accepterar den risk det innebär att dela information på offentliga forum och du ansvarar för allt innehåll du delar på forumet. Djurfrid ger inte någon garanti för forumet.

Forumet kan länka till och integrera med forum och tjänster som drivs av andra parter. Användning av tjänster som drivs av andra parter kan regleras av andra villkor mellan dig och den som hanterar tjänsten.

Ansvarsbegränsning

Djurfrid kan inte hållas ansvarig gentemot dig för avtalsbrott av andra parter eller användare, vilka inte rimligen kunde ha förutsetts då du accepterade dessa villkor.

Återkoppling

Djurfrid välkomnar din återkoppling och dina förslag till forumet. Se avsnittet Kontakt nedan för hur du kommer i kontakt med oss. Du samtycker till att Djurfrid kan agera fritt på återkoppling och de förslag eller kommentarer du lämnar. Djurfrid är inte skyldig att meddela dig om eller hur dina kommentarer eller din information används, inte heller för att få ditt tillstånd eller ersätta dig för desamma. Du samtycker till att inte dela information eller förslag som du tror kan vara konfidentiella eller strida mor äganderätt, för dig själv eller andra.

Uppsägning

Både du och Djurfrid kan när som helst avsluta ditt medlemskap som forumanvändare. När medlemskapet upphör, upphör också dina rättigheter att använda forumet samt övriga rättigheter kopplade till forumet.

Tvister

Svensk Lag kommer att styra alla tvister relaterade till dessa villkor eller din användning av forumet. Du och Djurfrid samtycker till att begära förelägganden i Stockholm, Sverige.

Annat än att begära ett föreläggande eller göra anspråk enligt lagen för datorbedrägeri och missbruk, kommer du och Djurfrid att lösa eventuella tvister genom svensk skiljedom. Skiljedom kommer att följa svenska kommersiella skiljedomsregler och kompletterande förfaranden för konsumentrelaterade tvister. Skiljedom kommer att ske i Stockholm, Sverige.

Allmänna villkor

Om en bestämmelse av dessa villkor inte kan verkställas som skriven, men kan ändras för att göra den verkställbar, bör den bestämmelsen ändras till den minsta utsträckning som krävs för att göra den verkställbar. Annars bör denna bestämmelse tas bort.

Du får inte överföra ditt avtal med Djurfrid till någon annan. Djurfrid kan däremot överföra ditt avtal till alla dotterbolag i Djurfrid, alla andra Organisationer som har eller får kontroll över Djurfrid, eller någon annan Organisation som köper tillgångar i Djurfrid relaterat till forumet. Alla försök till överföring av dessa villkor till annan part saknar rättslig effekt.

Varken utövandet av någon rättighet enligt detta avtal eller upphävelse från brott mot detta avtal upphäver någon annan överträdelse av detta avtal.

Dessa villkor innehåller alla avtalsvillkor mellan dig och Djurfrid gällande användning av forumet. Dessa villkor ersätter i sin helhet andra avtal som ingåtts skriftligen eller muntligt, gällande din användning av forumet

Kontakt

Du kan meddela Djurfrid enligt dessa villkor och skicka frågor till Djurfrid på info@djurfrid.se

Djurfrid kan meddela dig enligt dessa villkor via den e-postadress du angivit för ditt konto på forumet eller genom att skicka ett meddelande till startsida för forumet eller genom din kontosida.

Ändringar

Djurfrid uppdaterade senast dessa villkor den 05 januari 2023 och kan komma att uppdatera dessa villkor igen. För uppdateringar som innehåller väsentliga förändringar kommer Djurfrid att att skicka e-post till din registrerade e-postadress. Djurfrid kan också meddela uppdateringar via specialmeddelanden eller varningar på forumet.

När du får ett meddelande om en uppdatering av Villkoren ska du godkänna dessa för att kunna fortsätta använda forumet.