Förberedelse på djurets död

Det tunga beslutet

Vi önskar säkert alla att vårt älskade sällskapsdjur skall få dö en naturlig död, vid hög ålder och utan föregående smärta eller andra symtom, hemma i sin korg eller i vår famn. Tyvärr är det mycket ovanligt att ett djur somnar in lugnt och stillsamt utan att ha varit sjuk innan. Genom förberedelse på djurets död kan du underlätta inför den svåra dagen.

Detta innebär att du som djurägare måste ta ansvar för, och bestämma över, när det är dags för djuret att somna in.

Ibland är beslutet kanske inte så svårt. Detta är när djuret råkar ut för en skada eller sjukdom som alldeles uppenbart medför stort lidande för djuret och där prognosen för tillfrisknande är mycket liten eller till och med obefintlig. Då förstår man som ägare ofta att man behöver ta sitt beslut snabbt för att inte förlänga djurets lidande.

Men ofta handlar det om kroniska sjukdomar som successivt blir sämre och där djuret kanske har både bra och dåliga dagar. Då kan det vara svårt att själv avgöra när det faktiskt är dags att ta ett beslut om att låta djuret somna in.

Det är oerhört viktigt att man har funderar över detta redan när man skaffar sitt djur. Vi ägare ansvarar för djurets välfärd under hela dess liv och det är viktigt att man förstår att i detta ingår också att ta sitt ägaransvar under djurets sista tid i livet.

Man skall alltid ta hjälp av sin veterinär i bedömningen av djurets lidande och när man kan anse att det är dags att låta djuret somna in. Kanske har man inte kontakt men en speciell veterinär, särskilt om man varit lyckligt lottad och haft ett djur som tidigare varit friskt. Då är det viktigt att man låter undersöka djuret av någon med stor erfarenhet av djurslaget och även av den speciella sjukdom djuret lider av.

Var inte rädd för att ställa frågor kring djurets symtom, vad som är normalt och onormalt och kring prognosen för de problem djuret har. Och om veterinären, under förutsättning att denna har erfarenhet och kunskap om den aktuella sjukdomen, säger att det är dags för djuret att få somna in är det viktigt att man lyssnar på detta.

Våra hundar och katter har stor förmåga att dölja även allvarliga symtom. Därför är det viktigt att vara lyhörd för även subtila symtom.

Källa: Elisabeth Ellström, leg. Veterinär. Smådjurskliniken Din Veterinär


Avlivning av din hund eller katt

Precis hur rutinerna kring att låta en hund eller katt att somna in kan skilja sig en aning mellan olika veterinärkliniker. Det finns även veterinärer som gör hembesök så att djuret får somna in i sin hemmiljö.

Innan man bestämmer sig för att ta bort sitt djur är det viktigt att man förankrat sitt beslut både med familj och att man själv känner sig säker på att man tar rätt beslut.


Varför välja hemavlivning för sitt husdjur

För många djur kan det vara ett enormt stressmoment att transporteras till veterinären. Miljön på en veterinärkliniken kan vara förknippad med både obehag och oro varför allt fler djurägare låter sitt djur få somna in på en lugn och känd plats, kanske på sin favoritfilt.


Avlivning av din kanin, ditt marsvin och andra små sällskapsdjur

I princip går det till på samma sätt som när man tar bort sin katt eller hund. Djuret får först en lugnande eller sövande spruta och sedan ges avlivningsvätska som gör att hjärtat stannar.


Avlivning av din häst

Som hästägare har du ansvar för din häst även i slutet av dess liv. Du måste bestämma hur och var hästen ska avlivas och vad som ska hända med kroppen efteråt. Det kan vara svåra beslut att fatta, men för både hästens och din skull bör du förbereda dig. Med kunskap om alternativen och vad de innebär finns det goda förutsättningar att det blir så bra som möjligt.


Att sörja ett husdjur

Det bästa du kan göra som anhörig eller vän till någon som förlorat sitt husdjur att att finnas där och vara närvarande. Vi kommer långt med att lyssna till berättelser om hunden och fina minnen. Försök att inte komma med råd om hur sorgen ska hanteras och bearbetas på bästa eller snabbaste sätt.