Djurens betydelse för vår hälsa

Ansiktet på en häst med en flicka, sedd bakifrån Flickan håller om hästens hals. Bilden visar djurens betydelse för vår hälsa.

Du känner dig mindre ensam med hund, katt eller häst

Vi blir mindre ensamma med husdjur, får lättare kontakt med andra och vi rör oss mer. Husdjur kan också i vissa skeden av våra liv, exempelvis vid svår sjukdom, ha en avgörande betydelse för vår hälsa. Idag är djurens betydelse för vår hälsa och livskvalitet något man därför ofta tar i beaktande i olika situationer.

Ett husdjur ger en god gemenskap, bryr sig inte om hur personer ser ut eller beter sig och dessutom finns alltid husdjuret kvar även om vänner skulle svika. Ett husdjur låter sig gärna klappas och kramas och ger då sin ägare den kroppskontakt som hen kanske inte får av någon annan människa.

Dessutom har djurägare ett gemensamt intresse med andra djurägare. Detta genom att hunden t.ex. behöver gå ut och bli rastad. Djurägare kommer då enklare i kontakt med andra djurägare.

Hund på recept

En hund eller katt kan betyda mycket för hälsan och välbefinnandet. Ja, faktiskt så mycket att vi i framtiden kanske får ”recept” på en hund eller katt. Detta säger docent Norling vid institutionen för vårdforskning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Han konstaterar att hunden är en fyrbent ”medicin” som används alldeles för lite i förhållande till sin effekt. Redan på 1800-talet förstod man djurens betydelse för vår hälsa och på ett sjukhus i New York i England, använde man sig av husdjur i den psykiatriska vården. Patienterna blev lugnare när det fanns hundar på avdelningen. Det finns också studier som visa att det är blodtryckssänkande av vara husdjursägare.

Källa: Husdjurets betydelse för människans hälsa och livskvalitet, Angelica Gunnarsson och Liselotte Myremark


En kattunge som blir smekt av en liten barnhand. Barnet sitter tillbakalutat i en avslappnad pose. Bilden visar kattens betydelse för vår hälsa.

Djurens betydelse för vår hälsa och välbefinnande

Sällskapsdjurens betydelse för människans hälsa och välbefinnande – effekter av Oxytocin.

Av: Sofia Werner Hallgren på Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Examensarbete, 15 hp. Uppsala 2014


Djurdikter och minnesord

Vi har samlat dikter om sorgen och saknaden efter våra älskade husdjur.

En spröd nässelfjäril sitter på en blå blomma, på en äng full av blåa blommor. Detta ska symbolisera djurens betydelse för vår hälsa.