Integritetspolicy

Vi på Svenska Djurfrid AB är medvetna om att principen om skydd för dina personuppgifter är viktig för att bygga förtroende och upprätthålla en bra relation med dig. Vi tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar.
Detta integritetsmeddelande, gäller för alla Djurfrids kunder i Sverige och förklarar vilka personuppgifter vi samlar in om dig, hur och varför vi använder dem, vem vi delar dem med och hur vi skyddar din integritet.
Vänligen ta dig tid att läsa och förstå detta meddelande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter. Du kan även läsa mer om personuppgifter och dataskyddsförordningen (GDPR) hos Datainspektionen

Djurfrid AB  förbehåller sig rätten att ändra denna policy genom att uppdatera denna sida. 
Denna policy är effektiv från den 25 maj, 2018.

Personuppgiftsansvarig & kontakt:
Djurfrid AB
Lejdingsväg 21-9
275 62 Blentarp, Sverige 
info@djurfrid.se

1. Detta Integritetsmeddelande
1.1 I detta Integritetsmeddelande betyder ”vi”, ”vår”, ”våra”, ”oss” Djurfrid AB och ”du”, ”din” och ”dina” betyder du som privatperson.
1.2 Detta Integritetsmeddelande förklarar vilka personuppgifter som vi samlar in om dig, hur och varför vi använder dem, vem vi delar dem med och hur vi skyddar din integritet. Den förklarar även vilka rättigheter du har i förhållande till dina personuppgifter.
1.3 Detta Integritetsmeddelande kompletterar alla relevanta Villkor för online-försäljning, Användarvillkor eller andra meddelanden om användningen av dina personuppgifter.

2. Vem är ansvarig för dina Personuppgifter?
2.1 Vi är Djurfrid AB. För ändamålet med tillämpning av gällande dataskyddslagstiftning är vi ”personuppgiftsansvariga”. ”Personuppgiftsansvarig” är en juridisk term som används för att beskriva den person eller företag som är ansvarig för hur dina personuppgifter behandlas. Vi har Dataskyddsombud i utvalda EU-medlemsstater. Om du har frågor om användningen av dina personuppgifter kan du kontakta Dataskyddsombudet genom att använda de kontaktuppgifterna i slutet av det här Integritetsmeddelandet.
2.2 Genom att tillhandahålla oss dina personuppgifter, godkänner du insamlingen och användning av eller på annat sätt behandling (inklusive utlämnande) av dina personuppgifter på det sätt och för de ändamål som beskrivs i detta Integritetsmeddelande.

3. När samlar vi in dina Personuppgifter?
När du besöker Djurfrids hemsida som identifierad kund eller köper våra produkter eller vid andra kontakter med oss samlar vi in dina personuppgifter såsom fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, betalningsuppgifter, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress och annan ärenderelaterad information (t.ex. information som du lämnar vid kontakt).

4. Hur lagrar vi dina Personuppgifter?
4.1 De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA), men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EEA. All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.
4.2 Generellt lagrar vi dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att upprätthålla kundrelationen och tillhandahålla tjänster till dig. Det finns andra anledningar till att dina personuppgifter kan komma att behållas under längre tid, t.ex. av legala eller regulatoriska skäl. Om du väljer att ta emot marknadsföringskommunikation från oss, behåller vi dina personuppgifter så länge som det behövs (i syfte att direktmarknadsföra till dig), om du inte återkallar ditt samtycke eller avregistrerar från marknadsföringsmaterial. Om du vill återkalla ditt samtycke eller avanmäla dig från marknadsföringskommunikation, kontakta oss på det sätt som anges i den aktuella kommunikationen.
4.3 Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller enligt ett krav från en behörig myndighet. Dessutom kan vi lämna ut dina uppgifter för att följa lagstadgade skyldigheter såsom om du har får biverkningar av våra produkter.

5. Delning av dina Personuppgifter
Vi tar hjälp av andra för att tillhandahålla våra tjänster såsom underleverantörer för medlemsundersökningar, betalningar, datalagring, kommunikation, IT-underhåll och IT-utveckling. De har åtkomst till din information på ett sätt som är rimligen nödvändigt för att de ska kunna utföra dessa uppgifter åt oss, och de är förpliktigade att inte avslöja eller använda informationen i annat syfte än detta.
Vi delar och lagrar även användningsdata hos tredje part genom cookies.

6. Hur du återkallar ditt samtycke
6.1 Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till insamling, användning eller utlämnande eller annan behandling av dina personuppgifter genom att kontakta oss.
6.2 Om du har valt att ta emot marknadsföringskommunikation från oss tidigare kommer vi att förutsätta att vi har ditt fortsatta samtycke att skicka direktmarknadsföring till dig, om du inte specifikt avanmäler dig eller återkallar ditt samtycke.

7. Korrekta Personuppgifter?
7.1 Vi behåller personuppgifter så korrekta, fullständiga och aktuella som möjligt, med hänsyn till användningen och våra kunders intressen.
7.2 Du är ansvarig för att informera oss om ändringar av dina personuppgifter och för att säkerställa att sådan information är korrekt och aktuell.

8. Dina rättigheter
8.1 Du har rätt att:
(a) få tillgång till dina personuppgifter
(b) begära rättelse av dina personuppgifter
(c) begära portabilitet av dina personuppgifter
(d) begära begränsning av behandling av dina personuppgifter
(e) invända mot behandling av dina personuppgifter
(f) begära radering av dina personuppgifter, med undantag av följande situationer
*du har ett pågående ärende med kundservice
*du har en pågående order som ännu inte har skickats eller delvis har skickats
*du har en obetald skuld hos Djurfrid AB oberoende av betalningsmetod
*du misstänks för att ha eller har missbrukat våra tjänster under de senaste fyra åren
*din skuld har sålts vidare till tredje part under de senaste tre åren eller ett år för avlidna kunder
*din kreditansökan har avslagits inom de senaste tre månaderna
*om du har gjort inköp sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte
(g) om du har lämnat ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.
8.2 Om du tror att dina rättigheter inte har iakttagits eller att dina personuppgifter har utsätts för risk, har du rätt att begära att vi åtgärdar situationen. Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss.
8.3 Vi förbinder oss att undersöka alla klagomål och vidta lämpliga åtgärder som är nödvändiga för att lösa dessa, inklusive, vid behov, ändra vår policy och sedvana.
8.4 Om du inte får ett tillfredsställande svar från oss har du rätt att lämna ditt klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Varför använder vi dina personuppgifter?
Vi använder dina personuppgifter för att hantera ditt online köp på Djurfrid genom att behandla dina beställningar och returer via våra onlinetjänster och skicka dig meddelanden om leveransstatus eller i händelse av problem med leveransen av dina artiklar.

Vi använder dina personuppgifter för att hantera dina betalningar.

Vi använder också dina uppgifter för att hantera klagomål och garantiärenden gällande produkter.

Dina personuppgifter används för att identifiera dig och för att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp online samt för att bekräfta din adress med externa partner.

Vi vill erbjuda dig olika betalningsalternativ och kommer att göra en analys av vilka betalningsalternativ som finns tillgängliga för dig liksom din betalningshistorik och kreditkontroller.

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?
Vi hanterar följande kategorier av personuppgifter
* kontaktuppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress och telefonnummer
* betalningsuppgifter och betalningshistorik
* kreditinformation
* orderinformation
* konto- eller medlems-ID
* shoppinghistorik

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla de tjänster som anges ovan till dig, för att företag ska kunna verifiera din adress, för att kommunikationsföretag ska kunna skicka dig en orderbekräftelse och till lagrings- och distributionsföretag i samband med leveransen av din order. Betalningsleverantörer för hantering av din betalning. Kreditupplysningsföretag för identitets- och kreditkontroller samt inkassobyråer.

Observera att många av dessa företag har en oberoende rätt eller skyldighet att behandla dina personuppgifter.

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?
Behandling av dina personuppgifter är nödvändigt för att Djurfrid ska kunna tillhandahålla tjänsten och leverera din order till dig.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi behåller dina uppgifter så länge som du är en aktiv kund.

Automatiserat beslutsfattande:
När du ansöker om kredit som betalningsmetod gör vi ett automatiserat beslutsfattande rörande kreditansökan. Du har rätt att uttrycka din åsikt och bestrida beslutet hos oss.

DIREKTMARKNADSFÖRING

Varför använder vi dina personuppgifter?
Vi använder dina personuppgifter för att skicka dig marknadsföringserbjudanden och information via e-post.

I syfte att optimera din upplevelse hos oss kan vi komma att ge dig relevant information, rekommenderar produkter, skickar påminnelser om varor som är kvar i din varukorg och skickar personliga erbjudanden. Alla dessa tjänster baseras på dina tidigare köp, vad du har klickat på och information som du har delat med dig av till oss.

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?
Vi hanterar följande kategorier av personuppgifter
* kontaktuppgifter, som exempelvis namn, e-postadress, telefonnummer, adress och ålder
* kön (om du väljer att ge oss det)
* vilka varor och erbjudanden du har klickat på
* shoppinghistorik
* hur du navigerade och klickade på webbplatsen

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla den tjänst som anges ovan till mediebyråer och teknikleverantörer för distribution av fysisk och digital direktmarknadsföring.

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter bygger på ditt medgivande när du godkänner direktmarknadsföring. Detta med undantag av marknadsföring via post, inbegripet kataloger, som skickas till dig med utgångspunkt i ditt legitima intresse.

Din rätt att dra tillbaka medgivandet:
Du har rätt att när som helst dra tillbaka medgivandet till behandling av personuppgifter och neka till direktmarknadsföring.

Om du gör det kan inte Djurfrid skicka några fler erbjudanden i form av direktmarknadsföring eller information till dig som bygger på ditt medgivande.

Du kan välja bort direktmarknadsföring på följande sätt:
* Följ instruktionerna i varje marknadsföringsutskick
* Kontakta oss

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi sparar dina uppgifter i direktmarknadsföringssyfte fram till dess att du drar tillbaka ditt medgivande.
Om du använder våra tjänster förutsätter vi att du godkänner användningen av cookies.

Hur använder vi cookies?
Vi använder cookies för att spara ditt val av startsida och dina personuppgifter.

Vi använder cookies för att spara dina favoritprodukter.

Vi använder sessioncookies exempelvis när du använder produktfiltreringsfunktionen eller om du har lagt en vara i din varukorg.

Vi använder cookies både från första och tredje part i syfte att samla in statistik och användardata i aggregerad och individuell form i analyser för att optimera webbplatsen och visa dig relevant marknadsföringsmaterial.

Vissa tredjeparts-cookies införs av tjänster som visas på våra webbsidor och som inte ligger under vår kontroll. De läggs in av företag som tillhandahåller sociala medier, som Facebook, och ger användare möjlighet att dela innehåll på webbplatsen, på det sätt som visas av deras respektive ikoner.

Vi använder också tredjeparts-cookies som utför spårning över flera domäner för att vi ska kunna tillhandahålla marknadsföring på andra webbplatser/i andra kanaler till dig.

Vem har tillgång till dina cookies?
Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovan angivna tjänster till dig, analysverktyg i syfte att samla in statistik för att optimera vår webbplats och presentera relevant material för dig.

Hantering av Cookies
Du kan enkelt radera cookies från din dator eller mobila enhet via webbläsaren. För instruktioner om hur du hanterar och raderar cookies, gå till alternativet ””Hjälp”” i din webbläsare. Du kan välja att avaktivera cookies eller få en avisering varje gång en ny cookies skickas till din dator eller mobila enhet. Observera att du, om du väljer att avaktivera cookies, inte kommer att kunna utnyttja alla funktioner på vår webbplats.

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?
Vi kopplar endast dina cookies till dina personuppgifter om du är inloggad på ”Mitt konto”.

Om du är inloggad på ”Mitt konto” baseras den rättsliga grunden på ditt legitima intresse.

Om du är inloggad på ”Mitt konto” är den rättsliga grunden uppfylland av Djurfrids villkor och bestämmelser.

Email: info@djurfrid.se