Häst- och Smådjurskrematoriet

Krematoriet Ellenberga Gård

Häst- och Smådjurskrematoriet grundades 2008 på initiativ av Roger Sandberg. På den naturskönt belägna hästgården Ellenberga Gård, mellan Höja och Munka-Ljungby, startades då Sveriges enda privatägda hästkrematorium, under namnet Hästkrematoriet. Här drivs det än idag, men under namnet Häst & Smådjurskrematoriet. Då behovet, samt önskemål om smådjurskremering uppkom, valde vi att bygga ut och erbjuda kremering av smådjur sedan 2018, därav namnbytet. Roger insåg att behov av ett krematorium fanns efter att ha kört och drivit djurambulans i 18 år. Behovet var och är av etisk natur. Att ge sin häst ett värdigt slut efterfrågades då, och än idag, av allt fler som inte vill lämna sitt djur till slakt och destruktion, där kroppen mals ned till avfall.


Hos oss får alla djur ett värdigt och etiskt slut

Vi finns tillgängliga för djurägare alla årets dagar, dygnet runt och alltid med personlig service. Idag är vi fyra anställda (Angelica, Sara, Calle och Daniel) på krematoriet och vi har alla ett genuint häst- och djurintresse, och är alla djurägare sedan lång tid tillbaka. Vi erbjuder hämtning och kremering av alla djurslag. Om djurägare hellre önskar får de gärna själv komma och lämna sin vän hos oss. Vi utför även avlivning av häst, både akuta avlivningar samt trotjänaravlivning.

Alla våra uppdrag är unika och vi bemöter alla med största respekt och ödmjukhet. Vi skräddarsyr en lösning som uppfyller våra kunders önskemål. Hos oss behandlas alla djur som en individ genom hela processen. Alla djur märks med sitt namn samt ett ID- nummer, som gör att djurets identitet säkerställs hela vägen. Du väljer själv om ditt djur ska separatkremeras eller samkremeras med andra.

Avlivning-Häst

Vi utför både planerade avlivningar och akuta avlivningar. Vid avlivning använder vi oss av bultpistol, och därefter avblodas hästen. De flesta avlivningar sker hemma hos kund, i hästens hemmiljö, men om så önskas tar vi även emot på Ellenberga Gård. På plats hos hästägare pratar vi alltid först igenom händelseförloppet, tar emot eventuella önskemål och bemöter tankar och frågor som uppkommer. En del hästägare vill prata och berätta om sin häst, andra är tysta. Vi fyller därefter i papper på hästens och ägarens uppgifter. Vi tittar på utvald plats, bekantar oss med hästen och här väljer många att ta ett sista farväl innan vi tar över grimskaftet. En del önskar att få se sin häst efter avlivningen medan andra väljer att lämna gården då hästen fortfarande är i livet. Kunden kan också välja att skicka ett ombud för att ombesörja detta, vilket är fullt förståeligt. Ingen hästägare eller ombud behöver vara med vid avlivningen, vår personal klarar det på egen hand.

Kremering

Alla djur som kommer till oss förvaras i ett kylrum i väntan på kremering. Kremeringen av häst och större djurslag, sker i en stor ugn, där hela djuret lyfts in med en speciell iläggare. Kremeringen tar ungefär 3–5 timmar, beroende på djurets storlek. Kremering av
husdjur, sker in en mindre ugn, där hela djuret läggs in. Kremeringen tar 1–3 timmar, beroende på djurets storlek.

Efter kremering

Vid separat kremering kan du välja mellan ett antal olika urnor, med eller utan namnskylt. Du bestämmer om du själv vill hämta askan hos oss eller om vi ska skicka den till dig. Askan kan sparas i hemmet, spridas på valfri plats eller grävas ned. I vår minneslund kan de som önskar låta sina djur få sin sista vila. Vår minneslund ligger på en lugn och rofylld plats på gården, med vyer över öppet landskap runt Rönneå.

Tankar

Att tvingas fatta beslutet om att avliva sitt djur är alltid svårt, oavsett om det är akut eller planerat. En dag ställs ändå de flesta djurägare inför situationen att säga farväl till sin kamrat. Då är det du som djurägare som måste se till djurets bästa. Hur och när man ska ta bort sitt älskade djur är en av de saker man inte gärna diskuterar. Det är utan tvekan en traumatisk och besvärlig fråga. Det är därför bra om du har tänkt igenom hur du vill att ditt djur ska tas omhand, samt att du vet vart du ska
vända dig.

Många har behov av att prata igenom sitt val. Vi lyssnar och försöker hjälpa djurägare så att det känns rätt. En del tycker det är jobbigt att ringa och prata om beslutet, vill man hellre ta kontakt via mejl går det bra, eller kanske be en vän ringa om det känns lättare.
Ingen är rätt eller fel, vi är alla olika och önskar saker på olika sätt. Det är alltid svårt att ta beslutet att låta sin häst eller husdjur att avsluta sina dagar, oavsett om det är åldern som tar ut sin rätt eller om en skada gör att ett värdigt liv inte kan ges.